Blåvand

Blåvand

BLÅVANDSHUK
Danmarks vestligste punkt. Her er alt hvad du kan ønske dig af storslået natur - store hede- og skovarealer, de fineste hvide sandstrande, det grønblå brusende Vesterhav, der tryllebinder alle året rundt. 
Ferie ved Vesterhavet - et familievenligt miljø - afstressende, ro, fred og god tid.
Åbent hele året - til fornuftige priser.
Næsten alle overnatningssteder, forretninger, spisesteder og attraktioner holder åbent alle ugens dage det meste af året. De kan derfor spare tid (og plads i bilen) ved først at gøre Deres indkøb ved ankomsten til feriestedet.
 
KÆRGAARD OG LANDETS STØRSTE BESTAND AF KRONVILDT
I forrige århundrede begyndte man for alvor at dæmpe sandflugten ved at plante træer, og derved blev grunden lagt til de store plantager, som ses i dag. Da plantagerne var i god vækst indvandrede kronvildtet fra Midtjylland. 
Kronvildtet har fundet sig så godt tilpas i området, at her nu findes landets største bestand af kronvildt. Den kan man stifte bekendtskab med, når man stille færdes i terrænet. Det er på alle tider af året en imponerende oplevelse at møde Danmarks eneste storvildt på sin hjemmebane. 
Som et symbol på områdets forhistorie og naturmæssige værdier står de tilsandede egetræer, kaldet Løvklitterne, i Kærgård plantage. Barske vækstforhold, livskraft, naturrigdom, stilhed, store vidder og muligheder for friluftslivet er her til stede i rigt mål. Få er de personer der har besøgt Løvklitterne, som ikke er blevet betaget af det kuperede landskab med lyng og alle former for krogede gamle egetræer. Træer der i århundreder har kæmpet mod en barsk natur men som har fundet sin helt egen og smukke måde at overleve i sandmasserne på. 
Det store flade landskab øst for egekrattet er gammel søbund. Her lå tidligere en af Danmarks største søer, Filsø, som området stadig hedder. Efter afvanding af den største del af søarealet finder vi her et af landets meget store landbrug. Et område på 150 ha af den tidligere sø er bevaret som fuglereservat. 
Når man kører sydpå fra Kærgård og Filsø vil man omkring Børsmose kirke passere et fredet område med den såkaldte bronzealderkyst, hvor havet engang gik ind til. Gør et ophold her oppe på skrænten og nyd udsigten over den fredede Langsø og rækken af flotte klitter mellem Børsmose og Grærup. Langsø har formodentlig været Filsøs udløb i havet, på et tidspunkt, da Filsø var en fjord.
 
AAL KIRKE
Der er beliggende i Oksbøl, er fra 1100-tallet. Egnens eneste rigtig gamle bygning, der først og fremmest er bemærkelsesværdig for sin rigdom på kalkmalerier. Det er især den såkaldte rytterfrise, der gør kirken til en europæisk sjældenhed. Billederne udgør Danmarks største billedværk fra Valdemartiden. Krucifikset, der er en afbildning af vikingernes Jesus - nemlig den sejrende konge med krone på hovedet - er også en sjældenhed. Kirken er åben alle dage fra kl. 8.oo til 16.oo, medmindre der foregår kirkelige handlinger.
 
OKSBY OG MOSEVRÅ KIRKER
er begge bygget i 1891 som erstatning for Oksby gl. kirke. I Oksby kirke findes altertavlen fra den gamle stråtækte kirke.
 
BØRSMOSE KIRKE
er egnens yngste. Den ligger midt i det militære øvelsesområde uden nærtboende befolkning. Gudstjeneste afholdes ca. en gang om måneden.
 
HO KIRKE
er fra midten af 1400-tallet. Det menes, at det ene af kirkens skibe er Nordens ældste. Et minde om Ho's storhedstid som skipperby.
 
OKSBY GL. KIRKE
Når man kører ad landevejen fra Oksbøl til Blåvand, kommer man til et par ensomt beliggende huse på venstre hånd midt i Oksby plantage. Går man ind i plantagen på den modsatte side af vejen, kommer man ind til det sted, hvor Oksby gamle kirke lå. Kirken var Danmarks sidste stråtækte. I dag er kun kirkegården samt kirkens klokke og grundrids tilbage på stedet.
 
THOMAS LANGE HAVEN
I nær tilknytning til Ho præstegård er der anlagt et anlæg til minde om digteren Thomas Lange. Thomas Lange boede i en årrække i Ho præstegård, og han kom senere flere gange tilbage til egnen. Hans oplevelser her var så betydningsfulde, at de udmøntede sig i romanen »Eventyrets Land«. Eftertiden har bibeholdt dette udtryk for området. Midt i anlægget står en buste af digteren.
DEN TYSKE FLYGTNINGEKIRKEGÅRD
Umiddelbart udenfor Oksbøl - på vejen fra Aal kirke mod Børsmose. Række på række af stenkors minder om de hundreder af mennesker, der her fandt deres sidste hvilested på flugt fra 2. verdenskrig. 
På museet i Oksbøl findes der en udstilling, som rummer minder fra flygtningelejren. Her vises også filmen: »Tyske flygtninge i Oksbøl 1945-49«.
 
BORDRUP PLANTAGE
På Ulfslovej og 5-600 meter ind i skoven, finder man her et spændende skovparti, der betegnes Ulfslo. Her står store flotte træer fra den allerførste beplantning af klitten. Trapper fører op på to højdepunkter, hvorfra der er en fin udsigt, og man kan få et indtryk af Danmarks største parabelklit.
 
BLÅVANDSHUK FYR
På et højt klitparti ved Danmarks vestligste punkt - Blåvandshuk - finder vi fyrtårnet - 39 m. højt, der blev bygget i 1900. Turisterne er velkomne i fyrets top alle dage fra kl. 10.oo til 15.oo. Rundt omkring fyret ligger endnu mange betonbunkere fra 2. verdenskrig og på stranden vil der året rundt gå folk, der søger efter det gyldne rav, mens andre blot nyder stedets stemning, der er lige fascinerende på alle tider af året.
 
DEN FREDEDE HALVØ SKALLINGEN
Skallingen er en af Danmarks naturperler, og for at bevare den bedst muligt, har staten fredet området. Om sommeren går får og kreaturer på græs her. Sidst i august finder det berømte Ho Fåremarked sted. Dette marked er årets højdepunkt i Ho, og tilstrømningen af mennesker disse dage er ganske enorm. I Ho finder man den gamle landsbykerne med kirke, kro, præstegård og landbrug, to feriecentre og sommerhuse samt dagligvareforretning. Fra sidste P-plads, kan det anbefales at fortsætte til fods med sporet i betonvejens forlængelse. Dette fører gennem det storladne landskab til Skalling Ende, hvorfra der er en fin udsigt over mod Fanø og Esbjerg. Som afveksling kan tilbagevejen gøres langs stranden.
Det forbudt at medtage hunde på Skallingen- fra den første kreaturrist. Heller ikke hunde i snor eller i biler er tilladt. 
Færdsel til og på Langli er kun tilladt fra den 16. juli til den 15. september, og det må da ske til fods ad ebbevejen.
 
BLÅVAND NATURCENTER
I Blåvand Naturcenter findes en udstilling, der på glimrende vis fortæller om vestkystnaturen samt plante- og dyrelivet med særlig vægt på fuglelivet. Billeder, plancher og tekst på dansk, tysk og engelsk giver den videbegærlige gæst en god indføring i egnens naturforhold. Udstillingen er åben i sommerhalvåret. I Blåvand Naturcenter findes undervisningslokaler, der kan stilles til rådighed for grupper. Blåvand Fuglestation har ligeledes til huse i Blåvand Naturcenter.
 
RAVMUSEET I OKSBØL
Vestergade 25 
6840 Oksbøl 
Tlf. 75 27 07 03 
Åben hele året - alle dage fra kl. 11.oo - 17.oo 
Lukket: 24/12, 25/12, 31/12 & 1/1
Udstillingen belyser alle aspekter ved rav. Naturhistorisk vises, hvordan rav dannes, og hvordan plantedele eller insekter kan blive indesluttet i rav. Sideløbende hermed beskæftiger det geologiske afsnit sig med aflejringsforhold og forskellige ravtyper fra hele verden. 
Den kulturhistoriske side af ravet vises kronologisk. I forhistorisk tid har man eksempler fra stenalderen på, hvordan rige gravgaver var af rav. Der er nogle få ravfund fra bronzealderen og en del jernalderperler af forskellig udformning. Fra den klassiske oldtid ses bl.a. etruskiske smykker lavet af rav. 
Handel og udveksling af gaver var bindeleddet mellem Norden og Middelhavslandene både i oldtiden, vikingetiden og middelalderen. Også her spillede rav en vigtig rolle. 
Fra barokken og frem indeholder udstillingen pyntelige og nyttige genstande fra både Europa og fjernere verdensdele. Hovedvægten er dog lagt på dansk materiale, rav fundet og bearbejdet i Danmark - især ved Vesterhavet. I årtusinder er der langs Vesterhavet samlet rav. I moderne tid har rav fundet industriel anvendelse, men også især til folkemedicin har rav stadig rig anvendelse.
 
TIRPITZ-STILLINGEN
Tane Hedevej 
6857 Blåvand 
Tlf. 75 27 84 27 Åben hele året alle dage fra 11.oo til 17.oo
Den genåbnede bunker indgår i et større anlæg, påbegyndt i 1944 af den tyske Krigsmarine, men blev aldrig færdiggjort. 
I selve bunkeren er arrangeret en udstilling, der redegør for Tirpitz-stillingens rolle i det tyske kystforsvar, opbygning af de tyske forsvarsanlæg og afvikling af de minerede områder efter krigen. Der vises film om det kolossale projekt "Atlantvolden".
 
BLÅVAND MUSEUM
Blåvandvej 30 
6857 Blåvand
Museet har til huse i den gamle, stråtækte Oksby Skole. I udstillingen belyses en række emner fra Ho- og Oksby Sognes historie. Der fortælles om de specielle livsvilkår i det barske landskab, om hvordan folk førhen fristede en slidsom tilværelse som hedebønder og fiskere. Emner som lokal byggeskik, klædedragt, Blåvand Radio og fyret behandles også.
 
BLÅVAND REDNINGSBÅDSMUSEUM
Fyrvej 25 
6857 Blåvand
Museerne er indrettet i de gamle redningsstationer, der fungerede frem til 1975. Redningsvæsenets historie anskueliggøres gennem plancheudstillinger, ligesom der vises adskilligt redningsgrej, deriblandt et komplet raketudstyr med tilhørende redningsstol.
 
BLÅANDSHUK EGNSMUSEUM
Kirkegade 1, 6840 Oksbøl Tlf. 75 27 21 59
Samlingerne belyser egnens historie fra oldtiden frem til stationsby-samfundet omkr. år 1900. Foruden oldsager med bl.a. fund fra Borredyssen vises kirkeinventar og eksempler på lokalt håndværk og husflid. Permanent er udstillet et interiør fra herregården Hesselmed samt et køkken og en stue fra århundredskiftet. På førstesalen finder man en udstilling om besættelsestiden 1940-45. Desuden fortælles om den tyske flygtningelejr ved Oksbøl i årene 1945-49. Biograf med videofilm om flygtningelejren.
 
HYGGELIGE AFTENER MED SOLNEDGANG, CAFÉLIV OG DISKOTEK
Der er mange muligheder for at tilbringe en hyggelig aften i Blåvandshuk. Man kan starte med at gå tur langs stranden og se Danmarks smukkeste solnedgang over Vesterhavet. Et betagende skue, som man aldrig bliver træt af at overvære uanset hvornår på året det er. Bagefter er der rig mulighed for at besøge de forskellige cafeer, pub'er eller restauranter. I sommermånederne er der udendørs servering mange steder. Der er et liv af glade turister som nyder, at her er lyst til langt ud på aftenen. Her er der rig lejlighed til at møde andre mennesker og skabe nye venskaber. Sidst på aftenen kan man gå på diskotek til solen står op og danse og more sig til spændende shows af internationalt tilsnit

Kontakt os eller lav en mødebookning:

- og du får et tilbud samt en GAVE med hjem efter jeres besøg. Ring 75 279 278

Book værelse